Kohnami Sushi Japanese

410 Padre Boulevard South Padre Island, TX 78597 956-761-2446